Administrativa, vedení kanceláře

  • elektronická korespondence,
  • cenové nabídky,
  • zákaznický servis,
  • zpracování dat, textové dokumenty, tabulky, grafy, prezentace, apod.,
  • digitalizace dokumentů – zápisy z porad, jednání, obchodních schůzek apod.,
  • korektury/úpravy textů, formátování dokumentů,
  • inventury,
  • správa vozového parku.